Specialisaties    
 
 
In vrijwel alle gevallen kunnen distributie, transport en logistiek slimmer en tegen lagere kosten, zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeleverd. Op dat idee is onze gehele werkwijze ingericht.

Inzicht door goede automatisering
Als middelgroot transportbedrijf voor grofmazige distributie in de Benelux, beschikken we over state-of-the-art automatisering. Niet alleen voor administratie maar ook voor het stroomlijnen van distributie. Al onze wagens staan via de boordcomputer in verbinding met planning.
Onze automatisering geeft ons en onze klanten inzicht in alle aspecten van het transport, tot en met de kosten. Bovendien genereren we heldere managementinformatie en rapportages, zodat u weet wat er gebeurt en bij kunt sturen.

Gezond verstand
Die uitgekiende automatisering koppelen we aan onze expertise, ervaring en een dosis gezond verstand. Al sinds jaar en dag verzorgen we distributie, transport en logistiek voor verschillende bedrijven in diverse branches.

Aanvullende faciliteiten en (pallet)opslag
Bakker&Schilder heeft een groot en modern wagenpark. Met drie vestigingen in Nederland bieden we niet alleen landelijke spreiding, maar kunnen we alle uithoeken van de Benelux snel bereiken.
We beschikken over ca. 2000 palletplaatsen elk met een uniek locatienummer. Opslag wordt verder ondersteund met collo- en palletpicking. Ons magazijn biedt ruimte voor verhuur, met een interne hoogte van 7 meter (desgewenst afgesloten). Tot slot bieden we met onze cross-docking ruimte de mogelijkheid containers en goederen te lossen en gereed te maken voor opslag of vervolgtransport, bijvoorbeeld door producten te palletiseren.


 
 
 
 
 
   
 
  Kennis van uw branche    
 
 
Bakker&Schilder Transport BV heeft zich gespecialiseerd in slimme oplossingen voor transport en logistiek. Vaak ontwikkelen we die in samenwerking met onze klanten. We werken veelvuldig voor drie specifieke branches, elk met eigen uitdagingen::

Retaildistributie
In retail wordt het geld ver achter de komma verdiend. In de hele procesketen is kosteneffectiviteit van doorslaggevend belang. Hoe efficiënter het proces, hoe lager de kosten per product. Zo eenvoudig is het. En zo ingewikkeld is het.
Bakker&Schilder verzorgt voor diverse organisaties het vervoer tussen fabrikant en DC. We zorgen daarbij altijd voor:

directe melding van niet-conforme leveringen (retouren en/of manco’s)
een voordelig en slim alternatief voor 24 hrs distributie (bijvoorbeeld routedistributie)
emballage-administratie
we weten precies waar uw zending zich bevindt – eventuele vertraging melden we

Alles om ervoor te zorgen dat u er geen omkijken naar heeft en dat alles helder en inzichtelijk is.

Postdistributie
Bepalend in de distributie en het vervoer voor postverwerkende bedrijven zijn planning en timing. Niet alleen omdat de post nooit te laat mag komen, maar ook omdat processen exact op elkaar moeten aansluiten. Bij grote volumes draait het namelijk altijd om kosteneffectiviteit. Het is in het belang van onze opdrachtgevers, maar ook in ons eigen belang, dat dergelijk transport efficiënt verloopt en van een zo hoog mogelijke kwaliteit is.

Transport van bloembollen
De meest kritische factoren in het vervoer van bloembollen zijn kosten en tijd. Tijd is belangrijk omdat het gaat om seizoensproducten en dat zorgt voor piekbelastingen. Uiteraard niet alleen bij ons, maar ook bij onze opdrachtgevers. Door slimme oplossingen zoals Greenlog, zijn we in staat om in korte tijd en op een efficiënte en betaalbare wijze kwekerijen van fust te voorzien en afnemers van hun producten. Daar plukt iedereen de bloemen van, óók onze klanten.


 
 
 
 
 
   
 
  Slimme oplossingen    
 
 
De transporteur die zich wil onderscheiden zal toegevoegde waarde moeten leveren. Bakker&Schilder ontwikkelt daarom, vaak in samenwerking met opdrachtgevers, oplossingen die ervoor zorgen dat transport efficiënter verzorgd wordt, terwijl de dienstverlening op hetzelfde kwaliteitsniveau blijft. Oftewel: dezelfde kwaliteit voor minder kosten. Een paar voorbeelden van oplossingen die daartoe bijdragen:

Hoe kun je per rit meer vervoeren?
Speciaal voor bollentransport hebben we een trailer ontwikkeld met een hefdak. Daardoor is het mogelijk om een standaardmaat kuubskisten (1 m. hoog) 3 hoog te laden. Toename ladingscapaciteit: 50%.
Uitgevoerd met beluchtingsunit zodat bollen ook op langere trajecten onder optimaal geconditioneerde omstandigheden worden vervoerd.

Lange en Zware Vrachtwagen
We vervoeren zeer groot volumes bloembollen vanuit Drenthe, Overijssel en Limburg. Voor dit transport voeren we lege kuubskisten aan en nemen deze beladen met bollen retour. Dit jaar hebben wij een proef gedaan met een LZV (Lange en Zware Vrachtwagen). De kosten per eenheid daalden met gemiddeld 15%.

Transport managementsysteem
Via ons transport managementsysteem maken we custom made rapportages waardoor kosten voor onze opdrachtgevers inzichtelijk worden. Hierdoor kunnen we vaak de vinger op de zere plek leggen en onze opdrachtgevers helpen met kosten te reduceren. Met onze rapportages maken we kosten glashelder en inzichtelijk.

Synergievoordelen
We zoeken en vinden altijd synergievoordelen. Daar valt vooral in retailketens veel winst te behalen. Gelijke levermomenten bij DC’s en winkelfilialen bijvoorbeeld, scheelt een beweging in het proces. En dat scheelt aanzienlijk in transportkosten.

Efficiënt kleinere partijen vervoeren
Na het wegvallen van de klokveiling is het aanbod van kleine partijen bloembollen explosief toegenomen. Om deze tegen een acceptabele prijs te kunnen vervoeren hebben we in samenwerking met J.G. van Dooren Greenlog ontwikkeld. Via Greenlog kunnen door bundeling van kleinere partijen, de kosten beheerst worden waardoor het voor kwekerijen acceptabel blijft. Door verlading (deels) uit handen te nemen, houdt de kweker ruimte over om te doen waar hij goed in is: bloembollen kweken.

Van ons analytisch en inlevingsvermogen profiteren zowel grote als kleine opdrachtgevers. Beide kunnen trouwens ook bouwen op onze volledige aandacht en hoge serviceniveau.


 
 
 
 
 
   
 
  Milieuzorg    
 
 
In het voorjaar van 2011 ontvingen we de Lean and Green Award. Deze prestigieuze award ontvingen we omdat we laten zien dat we met ons bedrijf actief inspannen om logistieke processen te verduurzamen.

De Lean and Green Award is voor bedrijven een uitstekende stimulans om door te groeien naar een hoger niveau van duurzaamheid. Bij Bakker&Schilder hebben we maatregelen genomen die niet alleen een reductie in kosten (Lean) met zich meebrengen maar die tegelijkertijd het milieu minder belasten (Green).
De Lean & Green Award wordt toegekend aan bedrijven en organisaties op basis van een schriftelijk plan, het reduceren van de CO2 uitstoot met 20 % in de periode van 2007 t/m 2012.

Euro-5-Norm
Deze doelstellingen behalen we onder meer doordat op dit moment 80% van onze vrachtwagens voldoen aan de Euro-5-Norm. Deze Europese emissienorm is voor roetdeeltjes zo streng dat het niet uitmaakt of een auto op diesel rijdt of op aardgas.
Het grootste deel van ons wagenpark bestaat uit DAF en Volvo. Uitsluitend in combinatie met AdBlue kunnen deze wagens voldoen aan de norm.

AdBlue
AdBlue is een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator (zie tekening). De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water.

Reductie lege retourkilometers
Een goede planning, waarbij ons automatiseringssysteem in nauwe verbinding staat met de boordcomputers van onze vrachtwagens, helpt ons de lege retourkilometers te minimaliseren. De reductie van lege kilometers scheelt kosten en verlaagt de CO2-uitstoot. Dat ons dat bovengemiddeld lukt is overigens niet alleen een kwestie van plannen. Het helpt natuurlijk ook dat we klanten binnen heel Nederland hebben. 
 
 
 
 
   
 
  Onze historie    
 
 
1 Bakker&Schilder Transport BV is ontstaan uit twee bedrijven. De rijke historie van ons bedrijf gaat terug tot de vorige eeuw. Lees het hieronder in het kort.

1929-1953
Op 17 maart 1929 werd H. Bakker en Zn opgericht. Men begon destijds met het rijden van melk in bussen van 40 liter. De melkbussen werden bij de boeren met de hand geladen, vervolgens naar de fabriek in 't Zand gebracht en daar weer met de hand gelost.

1953-1970
In 1953 nam P. Bakker het bedrijf over van zijn vader. Indertijd werd ook de basis gelegd voor een van onze specialismen: het vervoeren van bloembollen. Het ‘zaadje’ voor onze dienstverlening aan de bollensector is in die tijd geplant en sindsdien tijd gestaag gegroeid.

1970-1985
In 1970 kwam P. Bakker helaas door een bedrijfsongeval te overlijden. De twee oudste zonen, Henk en Louis, namen de zaak over van hun verongelukte vader. In 1972 begon Bakker Transport Zijpe BV, zoals we toen heetten, met internationaal goederenvervoer naar onder meer Duitsland en Scandinavië.

1985-heden
Op 27 juni 1985 nam Bakker Transport Zijpe BV de Fa. Schilder over. Dit bedrijf was in 1926 opgericht als beurtschipper en fouragehandel. Op een gegeven moment echter werden de boten ingeruild voor vrachtauto's. De firma Schilder vervoerde vooral bloemen, bloembollen en cement. Sinds de overname in 1985 voeren we de naam Bakker&Schilder Transport BV.


  11
 
 
 
 
 
 
  Contact    
 
 
1 Neem vrijblijvend contact met ons op
  Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bezoek- en postadres
Bakker&Schilder Transport BV
Kanaalkade 68
1756 AD 't Zand

Contactinformatie
Tel. +31(0)224 591 511
Fax: +31(0)224 591 620
E-mail: info@bakker-schilder.nl
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Certificering    
 
 
Zekerheid door continue kwaliteitsborging
  Kwaliteit is bij Bakker&Schilder transport niet alleen een mooie kreet, het is ook een statement dat geborgd is, zowel diep in de organisatie als via certificeringen.

Bakker&Schilder beschikt over het Keurmerk Transport & Logistiek, specialisatie distributie. Dat betekent dat we als een van de weinige middelgrote transporteurs voldoen aan de strenge eisen die aan het keurmerk worden gesteld.

In mei 2011 ontvingen we de prestigieuze Lean and Green Award omdat we als bedrijf laten zien dat we ons actief inspannen om logistieke processen te verduurzamen. De award is een stimulans om te groeien naar een hoger niveau van duurzaamheid. We hebben maatregelen genomen die kostenreductie teweeg brengen en tegelijkertijd de belasting voor het milieu reduceren. Het toekennen van de Lean & Green Award gebeurde op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen voor 2012/2015 zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mission Statement    
 
 
1 Hier staat Bakker&Schilder Transport voor:
  Bakker&Schilder Transport BV verzorgt grofmazige distributie binnen de Benelux. We leveren een hoge kwaliteit logistieke diensten tegen een competitieve prijs, waarbij we drie branchespecialisaties onderscheiden: retaildistributie, postdistributie en transport van bloembollen.

Onze visie, beleid en werkwijze zijn er op gericht dat onze organisatie:

1Klantgericht is
1Verantwoord groeit om ook in de toekomst een waardige partner te zijn
1Lean and Green is
1Investeert in mensen en middelen
1Altijd in samenwerking met de klant zoekt naar slimme en efficiënte oplossingen

Het zijn deze kernwaarden die bepalen of Bakker&Schilder Transport BV een waardig partner voor een groeiend aantal organisaties kan zijn.
 
 
 
 
 
 
 
  Terms & Conditions    
 
 
Voor alles willen we duidelijk zijn
  In ons vak draait het om helderheid. Dat geldt voor planningen, voor tariefstructuren en het geldt voor de afspraken die we met onze opdrachtgevers maken. Hieronder vindt u onze leveringsvoorwaarden - te downloaden door op het documentsymbool te klikken.

Algemene Vervoerscondities
CMR voorwaarden
TLN algemene betalingsvoorwaarden
Physical Distribution voorwaarden

De documenten kunt u lezen met Adobe pdf reader. Heeft u geen pdf reader? Download hem dan gratis hier